Others

Others
Traditional Chinese herbal medicine

Six Flavor Rehmanni Extract : Liu Wei Di Huang Wan (K79)
$10.99, 12/$87.00
Odontobothritis Care : Qiang Li Ya Zhou Yan (K268)
$8.00, 10/$56.00
Andro Graphis Combination Cap : Lian Zhi Xiao Yan Ling (K124): OS
$2.50, 30/$50.00
Lymphatic Care : Nei Xiao Lei Li (K211)
$10.99, 10/$72.00
Seaweed Extract : Hai Zao Wan (K73)
$10.99, 12/$87.00
Drink : Before, During & After Packets : Jie Jiu Shen (K18) : OS
$3.75, 6/$18.00
Aqua Balance Tea Extract : Xiao Shui Li Shi (K217)
$8.50, 10/$60.00
Codonopsis & Astragalus Combination : Shen Qi Da Bu Wan (K102) : OS
$10.99, 12/$87.00
Auricular Pill : Er Ming Wan (K189)
$6.50, 12/$50.00
Honeysuckle Combination : Yin Huang Ko Fu Ye (K181) : OS
$10.00, 10/$70.00
Huang Lian Su Tablets : Jing Zhi Huang Lian Su Pien (K185) : OS
$7.50, 10/$50.00
Agastaches Regulate Support : Huo Xiang Zheng Qi Pian (K236) : OS
$7.50, 10/$50.00
Coptidis Combination Extract : Huang Lian Shang Qing (K240)
$8.50, 10/$60.00
Dogbane Combo Tablets : Luo Bu Ma Jiang Ya Pian (K259)
$9.75, 10/$65.00
Quie Tamin : Qing Re Xiao Yan Ning (K282)
$5.50, 10/$36.00
Phargelin for Hemorrhoid : She Xiang Hua Zhi Ling (S17)
$9.99, 12/$78.00
Ban Tu : Alopecia Areata Pill : Ben Tu Wan (S36) : OS
$8.99, 12/$72.00
Compound Yin Huang Pian : Fu Fang Yin Huang Pian (S38)
$8.99, 12/$72.00
Natural Lingzhi : Ye Sheng Ling Zhi Duo Tang (S31)
$14.99, 12/$120.00
Kapok Shampoo Botanical Extract Fo-Ti : Cha Zi Xi Fa (S83) : OS
$11.99, 10/$75.00
Smooth Rhyme Capsules : Bian Chang Tong (S87)
$6.50, 12/$51.00
Pien Tze Huang Capsules : Te Xiao Xiao Yan (S88)
$8.99, 12/$72.00
Balance Decoction II : Ban Xia Xie Xin Tang (S97) : OS
$11.25, 10/$75.00
Compound Watermelon Frost Breath Freshner (L98)
$5.99, 12/$36.00
Tendon : Chin Koo Tieh Shang Wan (L81)
$7.50, 10/$50.00
A-L Tonic Capsules : Zhen Qi Fu Zheng (S73)
$18.99, 10/$130.00
Fluid Balance Decoction : Mai Men Dong Tang (K328)
$11.25, 10/$75.00
Fluid Balance Plus Decoction : Zhi Gan Cao Tang (K329) : OS
$11.25, 10/$75.00
Antipyretic : Huang Lian Shang Ching Pien (L06)
$9.99, 10/$75.00
Elimination & Balance Decoction : Sheng Ma Ge Gen Tang : K343
$11.25, 10/$75.00
MoistureBalance Decoction :QiangHuoShengShiTang (K344) : OS
$11.25, 10/$75.00
Classia Bark Decoction : Gui Zhi Fu Ling Tang : K345
$11.25, 10/$75.00
Body's Balance Decoction : Chai Hu Jia Long Mu Tang : K348 : OS
$11.25, 10/$75.00
Five Herbs Decoction : Wu Pi Yin : K347
$11.25, 10/$75.00
Weitai 999 Granule (6 Bags) : L39
$8.99, 10/$60.00
Bupleurum & Peony Combo : S124
$8.99, 10/$60.00
Waterplantain & Tree Peony Combo : K355
$13.50, 10/$90.00
Tibet Emperor's Teasure Dietary Supplement : Zang Wang Bao (S103)
$69.99, 3/$150.00
CBD OIL 750MG Capsules
$99.99
Reduqing Tablets : Re Du Qing (K51) : OS
$6.50, 12/$50.00
Odontic Health : Ya Tong Ling (K222) : OS
$7.50, 10/$50.00
Eleuthero Root Extract : Wu Jia Shen Jing (S101)  : OS
$7.99, 10/$50.00
Kapok Shampoo Botanical Extract Gleditsia : Shou Wu Xi Fa (S81) : OS
$11.99, 10/$75.00
Bupleurum Granule : Xiao Chai Hu Ke Li : S125 : OS
$7.50, 10/$50.00
Limb : He Che Da Zao Wan 100 Pills (L123) : OS
$6.50, 12/$51.00
Tzepao Sanpien Wan (L100)  : OS
$29.99, 5/$120.00