Traditional Chinese Medicine for Skin

Allergy / Skin


Vitiligex Pills : Bai Shi Wan : K35 -30045 : OS
$8.50, 10/$56.00
Wu She Zhi Yang Wan (K41)
$6.00, 10/$44.00
Rhinitis Treatment : Fartun Peiminkam Breath Compart (K116) : OS
$8.99, 12/$72.00
Jinhua Xiaocuo Wan (K125)  : OS
$14.00, 10/$95.00
Shanghai Pearl Cream : Shang Hai Zhen Zhu Gao (K143)  : OS
$13.99, 10/$76.00
Hua Tuo Gao Cream 20g (K149) : OS
$4.50, 12/$36.00
Breath Natural Pe Min Kan Wan : Be Min Gan Wan (S01)
$9.99, 12/$78.00
Noxious Dampness Reliever Remedy : Nei Re Shi Du Qing (S37) : OS
$8.99, 12/$72.00
Farser Kai Yeung Pill : Zhong Guo Hua She Jie Yang (S04) : OS
$7.50, 12/$60.00
Athlete's Foot : Au Kah Chuen Fugical Cream 0.5 oz : (L10)
$7.99, 12/$60.00
Allergy : Pe Min Kan Wan Nasal Clear 60 tablets : (L14) : OS
$13.50, 10/$101.25
Pollen Season's Support : Hua Fen Min Gan (K206) : OS
$7.99, 10/$55.00
Rehmannia Root Combo Tea Extract : Xiao Feng Wan (K172)
$9.75, 10/$65.00
Derma Tea Extract : An Chuang Fen Ci Qing (K216) : OS
$8.50, 10/$60.00
Derma Care : Xie Du Qing (K219) : OS
$9.75, 10/$65.00
Fu Yin Tai Herbal Lotion (K248) : OS
$7.50, 10/$50.00
Derma Tea Extract : Shiweibaidutang Granulate (K301) : OS
$7.50, 10/$50.00
Ocxin Tea Extract : Qingshangfangfengtang Granulate (K304): OS
$7.50, 10/$50.00
Magarie Acnin Formula : Cai Feng Zhen Zhu An Chuang (S05) : OS
$7.50, 12/$60.00
Skin : Kai Yeung Pill 45 Pills (M126) : OS
$9.99, 10/$80.00
Magarite Acne Pills : Zhen Zhu Te Xiao An Chuan (S33): OS
$9.99, 12/$76.00
Amardio Skin Formula: Chuan Jia Gui Qu Shi Qing Du (S34) : OS
$8.99, 12/$72.00
Kai Yeung Pill : Gui She Qing Du Jie Yang (S35) : OS
$9.99, 12/$78.00
Aller Bloom Season Support : Be Yen Lin (S41) : OS
$6.50, 12/$50.00
Ching Chun Bao Anti-Aging Tablets : Qing Chun Bao : S60-35143
$17.99, 12/$144.00
Piyanping Antifungal Cream (S76)
$2.50, 20/$26.00
Oronine H Ointment : OR1M-L41
$14.99, 10/$100.00
999 Itch Relief Ointment (Cream) : S122
$8.99, 10/$60.00
 Itch Relief Ointment (Cream) : M001
$5.99, 10/$40.00