Traditional Chinese Medicine for Liver, Kidney, Gallbladder

Liver / Kidney / Gallbladder


Gallbladder Support : Li Dan Pian (K10)
$7.50, 12/$60.00
Gallbladder Well Care : Tibetan Formula Dan Nang Ning (K161)
$19.99, 5/$70.00
Gallbladder Support Tablets : Li Dan Pai Shi (K37) : OS
$7.50, 10/$50.00
Kidney : Gejie Nourishing Kidney Bushing Wan : K316 : OS
$9.99, 12/$78.00
Reproducer Cap : Sheng Fa Jiao Nang (K255)  : OS
$7.50, 10/$50.00
Lycii and Chrysanthemum Extract : Ji Ju Di Huang Wan (K101)
$9.50, 12/$75.00
Golden Book Herbal Extract : Jin Kui Shen Qi Wan (K88) : OS
$9.50, 12/$75.00
Liver A Formula Capsules : Jian Gan Ling (K127) : OS
$8.99, 10/$60.00
Liver Herb Extract : Shu Gan Keli Jiao Nang (K126)
$9.99, 10/$65.00
Sensor Tea Extract : Er Ming Zuo Ci Wan (K110)
$9.50, 12/$75.00
Gentanae Tea Pill : Long Dan Xie Gan Wan : (K99)
$9.50, 12/$75.00
Eagle Wood Extract : Chen Xiang Hua Qi Wan (K107) : OS
$9.50, 12/$75.00
Specific Liver Support : Fu Fang Jiang Mei  (K122) : OS
$9.50, 12/$75.00
Anagex Extract : Mai Wei Di Huang Wan (K76) : OS
$9.50, 12/$75.00
Cholystin : Jin Dan Pian (K140)
$7.50, 10/$50.00
Weller Liver Formula : Huo Luo Shu Gan (K231) : OS
$8.50, 10/$60.00
Centanae Combination : Lung Dan Xie Gan Wan (K256) : OS
$5.99, 10/$40.00
Liver Strengthen Support : Lee Gan Pian (K260)
$7.50, 10/$50.00
Abri Tea Extract  : Ji Gu Cao Wan (K270) : OS
$6.50, 12/$50.00
Angelicae Longona Extract : Gui Pi Wan (K96) : OS
$9.50, 12/$75.00
Po Gon Ning : Bao Gan Ning (S42)
$9.50, 12/$75.00
Bladder Health Tablets (Lysimachia Combo Extract) : Li Dan Xiao Yan (S58)
$9.50, 12/$75.00
Pian Zi Huang Yin Dan Ping Gan (S65)
$10.99, 10/$70.00
Gejie Da Bu Wan (M98)
$9.99, 12/$78.00
Liver Formula I : Yigan Jiedu Capsules (s110)
$8.99, 10/$60.00
Poria & Peony Combo Extract : Shu Gan Wan : K349
$9.50, 12/$75.00
Hepatitis : Liver Support No. 1 (60 pills ) : Gandezhi Jiaonang (L25)
$15.99, 10/$120.00
Kidney : Gejie Nourishing Kidney Bushing Wan : M101 - YL2 : OS
$9.99, 12/$78.00
Liver Well Care : Tibetan Formulas Gan Sheng (S11) : OS
$19.99, 5/$70.00
Potent Kidney Support : Tibetan Formulas Xi Zhang Yao Shen Bu (K162) : OS
$19.99, 5/$70.00
Nephritic Care : Tibetan Formulas Shen Yan Ning (K165)
$19.99, 5/$70.00